Beistellmühle Getecha GRS182 A5/A7 (9x vorhanden) - AMIS Zuzenhausen Recycling TechnologyMaschinen (Detail) - AMIS Zuzenhausen Recycling Technology